AB TECHNOKLIMA

rekonštrukcia starého domu na sídlo spoločnosti

foto paťo safko, all rights reserved, interiér archgallery

AB Technoklima

Pracovné prostredie v malých a stredne veľkých súkromných firmách môže byť výrazne odlišné od zvyčajne monotónneho prostredia veľkých podnikov. Z tejto premisy vychádzali autori administratívneho objektu, pri ktorom sa pokúsili vytvoriť priestorové predpoklady pre pracovnú pohodu a harmóniu. Snahou autorov bolo prienikom prírodného prostredia do

administratívnej budovy, previazaním exteriéru a interiéru, priestorovým prepojením dvoch pracovných podlaží, vyváženým dotvorením celku i detailu dosiahnuť dlhodobú, trvalo udržateľnú kvalitu netradičnej, kultivovanej pracovnej atmosféry, ktorá vládne v tomto dome.

architektúra urbanizmus interiér

galéria

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.