Cintorínska 13

Rekonštrukcia nadstavba a dostavba prieluky

foto paťo safko, all rights reserved

Rekonštrukcia nadstavba a dostavba prieluky

Návrh bol vytvorený s cieľom jednoznačne potvrdiť a pravdivo vyjadriť dobu prestavby objektu súčasnými výrazovými prostriedkami. Návrh odmieta pseudohistorizujúce architektonické prvky, jasne rozčleňuje historickú časť objektu a jeho modernú nadstavbu a dostavbu. Napätie medzi tromi pôvodnými a tromi nadstavovanými podlažiami vrcholí v stvárnení vizuálne exponovaného nárožia. Zdôraznenie nárožia situovaním balkónov môže byť reminiscenciou na niektoré arkiere v historickom jadre. Súčasne je to prvok, ktorý je výrazne prítomný aj v okolí rekonštruovaného a nadstavovaného domu. Terasovito ustupujúca trojpodlažná nadstavba s loggiami a terasami je ukončená plochou strechou. Hmotovo - priestorové riešenie sa dôsledne prispôsobuje susediacemu funkcionalistickému objektu, čím kompozične sceľuje priestor Lazaretskej ulice. Súčasné stvárnenie fasád prvých troch nadzemných podlaží je zachované a zrekonštruované.

Nárožie ulíc Cintorínska a Lazaretská v centrálnej mestskej zóne Bratislavy sa nachádza v kompaktne zastavanej štvrti realizovanej začiatkom 20. storočia. Nárožie je tvorené trojpodlažným eklektistickým objektom na Cintorínskej č. 13. Majiteľom a investorom modernizácie spustnutého, 15 rokov nevyužívaného obytného domu sa stala spoločnosť Manag. Susediaci funkcionalistický objekt na Lazaretskej ulici bol zrealizovaný podľa regulačného plánu z roku 1929. Dnes je rozvoj tohto územia regulovaný územným plánom zóny Dunajská, ktorý bol schválený v roku 1996.

Nadstavba objektu o tri podlažia si vyžiadala vytvoriť nový, doplnkový priečny system nosných stien, ktorý spolu s s pozdĺžnymi stenami pôvodného dvojtraktu zabezpečí statickú bezpečnosť rekonštruvaných podlaží, nadstavby i oddilatovanej dostavby vo dvore.

architektúra urbanizmus interiér

galéria

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.