LORINČÍK HÁJE

polyfunkčná zóna s prevahou bývania pri Košiciach

obytný park Lorinčík Háje

polyfunkčná zóna v blízkosti Košíc

Urbanistické riešenie sa snaží využiť výhody pozemku - svahovitosť a orientáciu k svetovým stranám. Architektonické riešenie domov tak ponúka človeku ľudskú mierku tvarovaných objektov s ustupujúcimi či vyloženými časťami v úrovni jednotlivých podlaží. Architektonicky členité fasády, ktoré v spojení s orientáciou objektov a osadením do svahov vytvoria nezameniteľnú podobu architektúry a urbanistického celku.

Kvalita rezidenčného prostredia vyplýva nielen z riešenia navrhovaných obytných budov, ale aj z dotvorenia prostredia prvkami vody a parkovej zelene. Malá promenáda okolo fontány s vodotryskom bude nezabudnuteľná a nezameniteľná. Bude to prostredie bohaté na architektúru, kde základnou myšlienkou bolo vytvorenie jedinečnosti miesta, „génia loci“ súboru Lorinčík-Háje

architektúra urbanizmus interiér

galéria

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.