SENEC GARDENS

urbanistická koncepcia obytného súboru

foto paťo safko

SENEC GARDENS

Kvalita rezidenčného prostredia vyplýva nielen z riešenia navrhovaných obytných budov, ale aj dotvorenia prostredia prvkami vody a parkovej zelene. Promenáda okolo jazierka s vodopádom a vodotryskom vytvárajú dobrý predpoklad pre dennú rekreáciu obyvateľov (prechádzky mamičiek s deťmi, detské ihrisko, atď.). Vysoký štandard individuálnej výstavby a trojpodlažných bytových domov vytvára prostredie bohaté na architektúru. Základnou myšlienkou autorov bolo vytvorenie jedinečnosti génia loci bytového súboru Senec Gardens.

Architektonické riešenie sa snaží využiť výhody pozemku - proporcie a orientáciu k svetovým stranám. Hmotovo - architektonické riešenie apartmánových domov pozostáva z pôdorysne tvarovaných objektov s ustupujúcimi a vyloženými pôdorysnými časťami v úrovni jednotlivých podlaží  vytvárajúce architektonicky náročné členité fasády, ktoré v spojení s orientáciou objektu na vyhovujúci uhol z hľadiska svetlotechniky vytvárajú nezameniteľnú podobu stavby.

architektúra urbanizmus interiér

galéria

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.