urbanistická súťaž BRATISLAVA

koncepcia obytnej zóny

urbanistická súťaž BRATISLAVA

Do lokality v Bratislave, sme sa snažili vniesť nový objekt polyfunkcie s prevahou bývania, citlivo k okoliu s rešpektom k okolitej zástavbe, avšak s novou kultúrou architektúry, ktorá podľa nášho názoru patrí k danej časti mesta. Bezprostredné okolie zásadne ovplyvnilo koncepciu celého návrhu. Lokalita je v súčasnosti povestná hustou bytovou zástavbou s absenciou zelene a napriek tomu dostupnou blízkosťou lesa a Malých Karpát ako prírodného fenoménu celého mesta a blízkeho okolia.

Zámerom bolo v tejto lokalite vytvoriť jedinečný architektonicky výrazný koncept polyfunkcie s prevahou bývania a s doplnkom apartmánového bývania resp.komerciou s minoritnou občianskou vybavenosťou s benefitmi tichej lokality. Samotný objekt je hmotovo rozčlenený do troch častí. Zámerom súťažných podkladov bolo vytvoriť čo najviac bytov a apartmánov, zámerom návrhu architekta bolo na druhej strane vytvoriť čo najviac priestorov s priamym vizuálnym kontaktom s prírodným okolím a výhľadom na zeleň.

architektúra urbanizmus interiér

galéria

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.